Dopřejte si pocit bezpečí!

Požární ochrana

  • Začlenění provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí
  • Zpracování dokumentace PO v rozsahu stanoveném právním předpisem
  • Školení o požární ochraně zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a ostatních osob
  • Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek
  • Odborná příprava preventistů požární ochrany
  • Činnosti, které musí být zajišťovány prostřednictvím osoby odborně způsobilé v PO nebo technikem PO
  • Kompletní zajišťování preventivní požární činnosti
  • Poradenská činnost atd.
  • Zajistím vybavení přenosnými hasícími přístroji a zařízením pro zásobování požární vodou včetně následných kontrol